Detachering

Detacheren - tijdelijk een jurist of advocaat in uw onderneming

Wanneer U (tijdelijk) behoefte heeft aan een jurist of advocaat, kunnen wij, door middel van het project "hire a lawyers-office" deze juristen of advocaten bij U detacheren voor de gewenste periode. Zij worden, met inachtneming van hun zelfstandigheid en onafhankelijkheid, bij U op kantoor c.q. op locatie, gedetacheerd om hun werkzaamheden exclusief ten behoeve van uw onderneming uit te voeren.

Flexibiliteit staat bij ons hoog in het vaandel en wij bieden dan ook verschillende mogelijkheden:

  • Fulltime; 
  • Parttime;
  • Op urenbasis.

Bij gebrek aan geschikte werkruimte binnen uw eigen organisatie kan de gedetacheerde medewerker ook "op afstand" voor u werkzaam zijn: ten kantore van Vissers Advocatuur.

Bij de keuze van een medewerker zal zijn of haar bekwaamheid, gecombineerd met de door U gewenste kwalificaties, een rol spelen. Voordat wij iemand detacheren maken wij dan ook een scan van de aard van de werkzaamheden en de omgeving waar de medewerker zal worden ingezet. Op die manier is het mogelijk om zowel voor de opdrachtgever, als voor de medewerker een optimale match te bereiken.

Algemene voorwaarden:

Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, welke U hier kunt downloaden, inzien en printen.