Op uurbasis

Het uurtarief bedraagt € 250,- tot € 350,- exclusief Omzetbelasting en kantoorkosten. Afhankelijk van de behandelend advocaat c.q. juridisch adviseur en zijn/haar specialisme en/of het belang van de zaak kan er, immer na overleg met U, een ander uurtarief in rekening worden gebracht.

Onze vergoeding zal bij aanvang van de werkzaamheden met U worden overeengekomen en vastgelegd. Mocht tussentijds een aanpassing noodzakelijk blijken te zijn, dan zullen nadere schriftelijke afspraken gemaakt worden.

Kosten

Naast het honorarium zullen kantoorkosten (5% van het honorarium), deurwaarderskosten, reiskosten en griffierechten/arbitragekosten worden berekend.

Declaratiewijze

Er wordt (in principe) maandelijks achteraf gedeclareerd, waarbij onze facturen binnen zeven dagen betaald dienen te worden. Declaraties zullen zonder begeleidend schrijven verzonden worden. Het kan zo zijn, dat wij werken met voorschotbetalingen, hetgeen vooraf met U wordt besproken.

Declaraties van derden, zoals bijvoorbeeld van de Rechtbank, de deurwaarder en dergelijke, worden vooraf als voorschot bij U in rekening gebracht en door Vissers Advocatuur B.V. voldaan.  

Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, diensten en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, welke U hier kunt downloaden, inzien en printen.