Vaste Fee

Indien de omvang van de werkzaamheden bij de aanvang daarvan binnen redelijke grenzen kan worden ingeschat, is het mogelijk een vaste prijsafspraak te maken en vast te leggen. Deze prijs is exclusief Omzetbelasting en kosten.

Jaarcontract

Indien gewenst, kan, na uitvoerige inventarisatie van de te verwachten werkzaamheden en met in ogenschouw nemende de relatie, een vaste (maand)prijs worden afgesproken voor alle advieswerkzaamheden en/of het voeren van procedures gedurende een kalenderjaar of een deel daarvan.

Kosten

Naast het honorarium zullen kantoorkosten (5% van het honorarium), deurwaarderskosten, reiskosten en griffierechten/arbitragekosten worden berekend.

Declaratiewijze

Bij een opdracht op basis van een vaste fee, zal de declaratiewijze vooraf schriftelijk overeengekomen worden. Declaraties van derden, zoals bijvoorbeeld van de Rechtbank, de deurwaarder en dergelijke, worden als voorschot bij U in rekening gebracht en door Vissers Advocatuur B.V. voldaan. Declaraties zullen zonder begeleidend schrijven verzonden worden. Betaling van declaraties dient per omgaande te geschieden.

Algemene voorwaarden:

Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, welke U hier kunt downloaden, inzien en printen.