Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, overeenkomsten en diensten zijn de algemene voorwaarden van Vissers Advocatuur B.V. van toepassing. Daarin is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen. Op verzoek worden de algemene voorwaarden kostenloos aan U toegezonden. U kunt deze ook hier raadplegen:

Algemene voorwaarden