Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

De ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus volgen zich snel op. Gisterenavond heeft het Kabinet besloten de regeling met betrekking tot Werktijdverkorting per direct in te trekken en te vervangen met een nieuwe regeling. De (oude) regeling voor werktijdverkorting bleek niet geschikt te zijn voor de algehele crisis door het coronavirus. Reeds ingediende aanvragen waarop nog niet is beslist zullen worden behandeld conform de nieuwe regeling, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (of NOW in het kort). Alhoewel de inhoudelijke tekst nog niet is gepubliceerd zijn er al een aantal dingen bekend. De belangrijkste verschillen of veranderingen zetten we hieronder voor u op een rij.

 

  1. De werkgever die een omzetverlies groter heeft dan 20% komt in aanmerking voor deze nieuwe regeling. De hoogte van het omzetverlies bepaalt de hoogte van de tegemoetkoming, waarbij een factor van 0.9 zal worden gehanteerd, zoals ter illustratie hieronder is opgenomen:

 

als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;

 

als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;

 

als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de werkgever.

 

  1. Voorheen werd de ontheffing gekoppeld aan werkvermindering welk criterium dus nu is losgelaten. Nu zal er een omzetnorm worden gehanteerd. Dit is dus een ruimere omschrijving dan voorheen, aangezien een werkvermindering minder sterk kon zijn dan de omzetdaling. Tevens is de omzetdaling van de gehele onderneming relevant en wordt er niet meer specifiek gekeken naar de individuele werknemer waar minder werk voor bestaat.
  1. Het is momenteel nog niet mogelijk om een aanvraag in te dienen. Deze regeling wordt geïmplementeerd bij het UWV. U zult dus uw aanvraag moeten doen bij het UWV. De periode zal gaan om het omzetverlies vanaf 1 maart. Dit betekent dus dat er wordt gekeken naar de periode die vóór datum aanvraag zal liggen (in tegenstelling tot de werktijdverkorting). Deze regeling kijkt dus terug, wederom in tegenstelling tot de werktijdverkortingsregeling.
  1. De werkgever dient het loon volledig door te betalen. Dit was niet altijd het geval bij werktijdverkorting.
  1. De werkgever mag tevens, wil hij in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming, niet langer de contracten van werknemers opzeggen wegens bedrijfseconomische omstandigheden (7:669 lid 3 sub a BW).
  1. Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf zal worden vastgesteld of u nog een gedeelte zult ontvangen of terug moet betalen.
  1. Bij deze nieuwe maatregel wordt er geen koppeling meer gemaakt met de WW. Dit betekent dus dat werknemers hun WW-rechten behouden en niet verbruiken. Er kan geen ontheffing meer worden verkregen voor werktijdverkorting, wat dus betekent dat werkgevers hun werknemers niet meer mogen korten op uren. Dit houdt simpel gezegd in dat werknemers dus wel gehouden zullen zijn om beschikbaar te zijn voor werk en/of werkzaamheden uit zullen moeten voeren die nog wel mogelijk zijn.
  1. De nieuwe regeling zal ook gelden voor werknemers met flexibele contracten in tegenstelling tot de ‘oude’ werktijdverkortingsregeling, waar werknemers met flexibele contracten niet in aanmerking kwamen voor de regeling.
  1. De tegemoetkoming zal zien op een periode van 3 maanden, welke onder voorwaarden nog een keer verlengd kan worden met 3 maanden.

De nadere uitwerking en de actuele tekst van de NOW zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd. Er wordt verwacht dat dit nog wel een aantal weken op zich laat wachten.

 

Hebt u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op!

 

 

mr. G.J.M. Volders                                                         mr. E.J.H. van Namen
Advocaat                                                                             Advocaat