Persbericht Thom van Beek: Uitspraak in hoger beroep

Afgelopen vrijdag 25 mei 2018 heb ik de uitspraak van de Commissie van Beroep ontvangen. In deze uitspraak wordt aan mij een ‘standaard uitsluiting’ van vier jaar opgelegd. Ik wil daarover het volgende meedelen.

Ik ben zeer teleurgesteld in de uitslag van het hoger beroep. De Tuchtcommissie van de KNSB heeft in eerste aanleg geoordeeld dat belangrijke informatie die ik en de deskundigen die mij bijstaan gevraagd hebben, essentieel is om te kunnen bewijzen dat ik geen doping heb gebruikt en het onderzoek en de uitslag van het laboratorium vol aantoonbare fouten zit. Om die reden heeft de Tuchtcommissie zelf een onafhankelijke deskundige aangewezen om die informatie te verkrijgen en zelf te onderzoeken. De Dopingautoriteit heeft echter geweigerd om aan deze opdracht van de tuchtcommissie mee te werken. Vervolgens heeft de tuchtcommissie geoordeeld dat ik moet worden vrijgesproken, omdat ik niet de kans kreeg mijn onschuld te bewijzen. De Commissie van Beroep heeft nu echter geoordeeld dat er geen regels zijn voor de Dopingautoriteit en de KNSB om deze stukken te verstrekken en mee te werken aan waarheidsvinding, zoals de tuchtcommissie dit wilde. Ik vind dit onbegrijpelijk.

Ik maak mij door dit alles oprecht zorgen over de rechtspositie van sporters die geconfronteerd worden met een positieve test en als gevolg van de huidige dopingregelgeving geen kans krijgen om zich op een fatsoenlijke manier te verweren. Hoewel ik gestopt ben als professioneel sporter, zal ik de uitspraak verder laten onderzoeken door het team dat mij bijstaat en vervolgens zullen wij besluiten hoe wij hiermee verder gaan. Mijn wens is dat de rechtspositie van sporters verbeterd wordt en hiervoor zal ik binnen mijn mogelijkheden samen met mijn team blijven vechten. 

Ik ben zelf inmiddels verder gegaan met mijn leven buiten de sport. Om die reden zal ik zelf verder geen inhoudelijke mededelingen doen over deze zaak. Indien u nadere inlichtingen wenst, kunt u zich daarvoor richten tot mijn advocaten, de heer mr. R.H.B. Wortel en de heer mr. L. Westhoff van Vissers Advocatuur B.V.. Telefoon: 073 - 691 19 79. E-mail: r.wortel@vissers-advocatuur.nl.