Wat is Contractrecht

Het is van belang een overeenkomst op juiste en doordachte wijze schriftelijk vast te leggen. Niet alleen voor uw eigen administratie, maar ook ter voorkoming van juridische geschillen met uw contractspartij over de inhoud en uitleg van een overeenkomst. Vooraf kunt U uw voornemens vastleggen in een intentieverklaring en de uiteindelijk overeenstemming dient vervolgens vastgelegd te worden in een overeenkomst, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke wensen en eisen van partijen.

Met als handvat een grote collectie gestandaardiseerde overeenkomsten, als uitdaging een groot aantal wettelijke dwingend- en semi-dwingendrechtelijke bepalingen en met inachtneming van zekerheden en garanties, stellen wij voor U een perfect op maat gemaakte overeenkomst op, waarbij de  'redelijkheid en billijkheid', oftewel het rechtsgevoel van de onderhandelende partijen, in acht wordt genomen. Dit alles om later een succesvolle procedure van de wederpartij te voorkomen.

Voor vragen over contractenrecht kunt u contact opnemen met Mr Johan Vissers, Mr Remco Wortel en/of Mr Gemmy van der Valk-van den Bosch. Zij zullen binnen 1 werkdag reageren met een passend antwoord.