Procesrecht en beslag

Wij zoeken altijd naar de beste en snelste oplossing voor onze klanten omdat wij bij uitstek probleemoplossers zijn. Maar soms ontkomt U er niet aan de gang naar de rechter te moeten maken of U wordt zelf gedagvaard. In een "gewone" procedure, een kort geding, incassozaak of een procedure bij de Ondernemingskamer. Ons ervaren procesrechtteam haalt in dat geval alles uit de kast om uw belangen te dienen en het gewenste resultaat voor U te halen in de Rechtbank, bij het Gerechtshof of inzake een arbitragezaak.

Beslag:
Indien er de vrees bestaat dat een wederpartij geld of goederen uit uw zicht zal proberen te krijgen, dan is het leggen van conservatoir beslag een goed en snel middel om wat zekerheid te krijgen voor het begin van een procedure, omdat na een positief vonnis dit conservatoir beslag wordt omgezet in een executoriaal beslag. Daarnaast kan het leggen van beslag soms net dat beetje druk geven om toch nog tot een buitengerechtelijke oplossing te komen. Uiteindelijk telt immers alleen het resultaat. Mocht het dus nodig zijn om beslag te leggen, dan zullen wij dit middel niet schuwen. Is er bij U beslag gelegd, dan adviseren wij hoe U hiermee om dient te gaan, omdat dit een grote impact kan hebben op U en/of uw onderneming.

Neemt U contact op met Mr Nathalie van Beurden of Mr Gijs Volders. Zij reageren binnen 1 werkdag met een passend antwoord.