Maatschappelijke betrokkenheid

Wij maken ons sterk voor onder andere 'De Pierre de Jonge Senior Foundation',  'Stichting Language of the Wilderness' (LOW),  'Stichting We Care Foundation (WCF)', 'MasterPeace' en 'Oxfam Novib'.

De Pierre de Jonge Senior Foundation

Na het overlijden van de heer Pierre de Jonge Senior is door de familie De Jonge één van zijn idealen gefundeerd in een Stichting: 'De Pierre de Jonge Senior Foundation', welke Stichting zich ten doel stelt het - in de geest van Pierre de Jonge Sr. - ondersteunen van projecten die zich richten op ouderen, kinderen en gehandicapten. Mr Johan Vissers is bestuurslid. Indien U meer informatie wenst, stuurt U dan een e-mail aan: foundation@pierredejonge.nl.

 

Stichting Language of the Wilderness

Language of the Wilderness is een organisatie die zich vanuit Nederland en Zuid-Afrika inzet voor de educatie en ontwikkeling van de Zuid-Afrikaanse jeugd en de bescherming en het behoud van de unieke natuur in de Baviaanskloof en Tsitsikama gelegen in de Zuid-Afrikaanse Oost-Kaap Provincie door het verkrijgen van een wettelijke wildernis status, Onder het mom: “we hebben de aarde niet geërfd van onze ouders maar in bruikleen van onze kinderen”.

Meer informatie over dit prachtige project kunt U krijgen via de website door een klik op het logo of via Mr Remco Wortel.

 

Stichting We Care Foundation

De We Care Foundation zamelt, samen met de horeca, geld in voor organisaties die zich inzetten voor mensen waarvoor gastvrijheid niet de normaalste zaak is. De We Care Foundation is een initiatief van HotelloTOP. 

Meer informatie over dit prachtige project kunt U krijgen via de website door een klik op het logo of via Mr Remco Wortel.

 

MasterPeace

MasterPeace will be the most heartwarming global peace project ever, as a result of an intensive East-West cooperation, supported by NGOs, companies, cities, social entrepreneurs and you. MasterPeace will develop several attractive peace-building projects, including a mesmerizing concert in Cairo on Peace Day 2014, where artists from all the world’s major conflict areas will perform to promote togetherness, international collaboration and the reduction of (armed) conflicts. The concert will be an exclusive reward for people who actively supported peace-building activities in the years before Peace Day 2014. Because peace-building is a verb. MasterPeace will be officially launched on Peace Day 2011. MasterPeace. “Creating peace. Together”.

Meer informatie over dit prachtige project kunt U krijgen via de website door een klik op het logo of via Mr Remco Wortel.

 

Oxfam Novib

Oxfam Novib is in 1942 opgericht in Groot-Brittannië, maar heeft wereldwijde afdelingen. De stelling van Oxfam Novib is dat microkrediet armoede helpt op te lossen. Al in 1976 zette de hoogleraar economie Muhammad Yunus uit Bangladesh een speciale bank op waar arme mensen een klein geldbedrag konden lenen: de Grameen Bank. Hij bewees hoe effectief microkredieten zijn voor de bestrijding van armoede. In 2006 ontving hij voor zijn succesvolle levenswerk de Nobelprijs voor de Vrede.

Meer informatie over dit prachtige project kunt U krijgen via de website door een klik op het logo of via Mr Remco Wortel.

 

ChildsLife

ChildsLife zet zich in voor kinderen in ontwikkelingslanden. Kansarme kinderen, zoals straatkinderen, weeskinderen en kinderen die opgroeien in extreme armoede. ChildsLife verbetert het leven van deze kinderen door ze scholing, voedsel en onderdak te verschaffen.

Meer informatie over dit prachtige project kunt U krijgen via de website door een klik op het logo of via Mr Johan Vissers.