Detachering

Identificatieplicht

Wij zijn wettelijk verplicht gesteld al onze cliënten te identificeren. Voor rechtspersonen betekent dit dat er minimaal een kopie van een identiteitsbewijs van een rechtsgeldige vertegenwoordiger moet worden overgelegd en een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Bij natuurlijke personen vragen wij tevens een kopie van het identiteitsbewijs. Mocht het zo zijn dat op onze aan U te leveren dienstverlening de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) van toepassing is, geldt een uitgebreidere identificatieplicht, die wij met U in persoon zullen bespreken.

Detacheren - tijdelijk een jurist of advocaat in uw onderneming

Wanneer U (tijdelijk) behoefte heeft aan een jurist of advocaat, kunnen wij, door middel van het project "hire a lawyers-office" deze juristen of advocaten bij U detacheren voor de gewenste periode. Zij worden, met inachtneming van hun zelfstandigheid en onafhankelijkheid, bij U op kantoor c.q. op locatie, gedetacheerd om hun werkzaamheden exclusief ten behoeve van uw onderneming uit te voeren.

Flexibiliteit staat bij ons hoog in het vaandel en wij bieden dan ook verschillende mogelijkheden:

  • Fulltime; 
  • Parttime;
  • Op urenbasis.

Bij gebrek aan geschikte werkruimte binnen uw eigen organisatie kan de gedetacheerde medewerker ook "op afstand" voor u werkzaam zijn: ten kantore van Vissers Advocatuur.

Bij de keuze van een medewerker zal zijn of haar bekwaamheid, gecombineerd met de door U gewenste kwalificaties, een rol spelen. Voordat wij iemand detacheren maken wij dan ook een scan van de aard van de werkzaamheden en de omgeving waar de medewerker zal worden ingezet. Op die manier is het mogelijk om zowel voor de opdrachtgever, als voor de medewerker een optimale match te bereiken.

Algemene voorwaarden:

Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, welke U hier kunt downloaden, inzien en printen.