Aansprakelijkheid aandeelhouder bij onvoldoende onderzoek bij verkoop.

In algemene zin wordt vaak gehoord dat de aansprakelijkheid van een aandeelhouder niet verder gaat dan zijn inbreng op zijn aandelen, doch in de basis is dit te kort door de bocht. We wisten al dat, ook al is een aandeelhouder geen bestuurder van de rechtspersoon (veelal een BV), deze aandeelhouder ten opzichte van crediteuren toch aansprakelijk kan zijn als hij 'aan de touwtjes trekt' en hiermede feitelijk leidinggevende is. Nu heeft een aantal lagere rechters bepaald dat deze aansprakelijkheid ook geldt voor de aandeelhouder als aandeelhouder, hetgeen mijns inziens een nieuw licht werpt op risico's tijdens overnames. 

Ook al wordt de aansprakelijkheid door deze lagere rechters gemotiveerd met een beroep op de bestuurdersaansprakelijkheid, hetgeen mijns inziens een gebrek in de motivatie is, speelt het volgende:

Tijdens een overname van de aandelen doet vaak de overnemer een uitgebreid onderzoek naar de status en het wezen van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De overdrager doet dit over het algemeen minder. Nu leren mij deze uitspraken dat: indien de overdrager geen onderzoek doet naar de beweegredenen van de overnemer bij de aankoop en achteraf blijkt dat de overnemer als reden had een bijvoorbeeld defensieve investering te doen met als oogmerk de vennootschap en de met de vennootschap verbonden onderneming na overname te liquideren, en de overdrager na enig onderzoek had kunnen weten dat dit speelde, deze aandeelhouder/overdrager later door benadeelde crediteren -op grond van onrechtmatige daad- kan worden aangesproken voor de door de crediteur geleden schade. 

Wij adviseren verkopers/overdragers/aandeelhouders dan ook zich hier tijdens de precontractuele fase van te vergewissen, dit onderzoek te doen en hiervoor een vrijwaring met zekerheden op te nemen in de koopovereenkomst aandelen. 

Indien U omtrent het bovenstaande vragen heeft, kunt U uiteraard contact opnemen met ons kantoor.

Mr Johan Vissers
Advocaat