Advocaat bij politieverhoor per 1 maart 2016

Sinds 1 maart 2016 is het een recht om U door een advocaat te laten bijstaan tijdens het politieverhoor. Het advies is om hier altijd gebruik van te maken. De bijstand van de advocaat en de voorbereiding op het verhoor kan in veel gevallen het verschil betekenen tussen een vrijspraak/sepot en een veroordeling. Wanneer U dus verdacht wordt van een strafbaar feit, doet U er altijd verstandig aan om eerst een advocaat te raadplegen. Hebt U een uitnodiging ontvangen voor een politieverhoor, neem dan altijd eerst contact op met ons kantoor, zodat wij U zelf kunnen helpen, dan wel een gespecialiseerde strafrechtadvocaat uit ons netwerk.

Voordeel advocaat Politieverhoor

Met de advocaat kunt U dus voorafgaand aan het verhoor overleg voeren. De advocaat kan U voorbereiden op het politieverhoor en hierbij ook aanwezig zijn. De aanwezigheid van de advocaat bij een politieverhoor is dus van belang. De aanwezigheid van de advocaat bevordert de transparantie en verifieerbaarheid van het verhoor en voorkomt ongeoorloofde pressie. Gebleken is dat verhoorders minder gebruik maken van intimidatie indien er een advocaat bij het verhoor aanwezig is. Daarbij laten onderzoeksresultaten zien dat de verhoorders geneigd zijn de verdachte te intimideren wanneer hij of zij gebruik maakt van zijn of haar zwijgrecht indien er geen advocaat aanwezig is. De advocaat ziet er ook op toe dat de verklaring die op papier komt te staan, overeenstemt met de afgelegde verklaring. Verbalisanten zijn nog al eens geneigd om afgelegde verklaringen samen te vatten in hun eigen woorden en er (al dan niet bewust) juridische termen in te verwerken. Een juiste verslaglegging is van groot belang voor uw positie.

Onschuldig, toch bijstand advocaat

Ook als U onschuldig bent, kan het van belang zijn dat U vooraf de zaak met een advocaat bespreekt en U tijdens het verhoor laat bijstaan. U zult niet de eerste (onschuldige) verdachte zijn, die op basis van een nadelige verklaring bij de politie later toch door een rechter wordt veroordeeld. Denk dus niet te snel dat U het wel alleen af kunt, omdat U niets te verbergen heeft. Het feit dat U door de politie wordt uitgenodigd voor een verhoor, betekent dat de politie U ervan verdenkt een strafbaar feit te hebben gepleegd, dan wel dat U hiermee te maken hebt. Het onderzoek en het verhoor kan er dan primair op gericht zijn om een bekennende verklaring te krijgen en wij adviseren U dan ook dringend ons tijdig te bellen, zodat wij kunnen zorgdragen voor de beste bijstand.

Mocht U over het bovenstaande nadere vragen hebben, neemt U dan contact met ons op.

Mr R.H.B. Wortel
Advocaat