Gevolgen van het besluit Licentiecommissie KNVB voor promotie en degradatie

Het besluit van de Licentiecommissie raakt de clubs die strijden om een plek in de Eredivisie rechtstreeks. Wat de precieze gevolgen zijn voor deze clubs is thans niet geheel duidelijk. Overheersend wordt de stelling aangehangen dat de clubs op basis van het promotie- degradatiereglement voorziet.

Promotie- degradatieregeling

De KNVB heeft in voorbereiding op de sancties tegen FC Twente reeds voorbereidingen getroffen door een regeling op te nemen in de regeling promotie en degradatie betaald voetbal.[1] Deze regeling is als volgt:

“De teams die als één na laagste en twee na laagste zijn geëindigd op de ranglijst na afloop van de reguliere competitie Eredivisie seizoen 2015/'16, of de teams die als laagste en één na laagste zijn geëindigd op de ranglijst na afloop van de reguliere competitie Eredivisie seizoen 2015/'16, ingeval van onherroepelijk verval van de licentie van een betaaldvoetbalorganisatie, voor het einde van de reguliere competitie Eredivisie seizoen 2015/'16, die op dat moment met haar eerste team deelneemt aan de Eredivisie, nemen deel aan de play-off om promotie/degradatie.”

Kort en goed is opgenomen dat bij een (I) onherroepelijk verval van een licentie van een BVO (II) voor het einde van de reguliere competitie de nummer laatst en één-na-laatst deelnemen aan de nacompetitie. In dat geval zouden Cambuur en De Graafschap deelnemen aan de nacompetitie en zou Willem II “veilig zijn”.

Regeling niet van toepassing

Er is echter geen sprake van een onherroepelijk verval van een licentie. In de eerste plaats is slechts een voornemen kenbaar gemaakt en dient de Spelersraad haar adviesrecht nog uit te voeren. In de tweede plaats staat er nog een interne beroepsmogelijkheid open voor FC Twente waarmee het verval van de licentie niet onherroepelijk is. Daarbij is de licentie niet ingetrokken voor het einde van de reguliere competitie, maar na het einde van de reguliere competitie.

Uitstel Licentiecommissie funest

Hiermee lijkt het uitstel van de Licentiecommissie (op 8 mei jl.) funest voor de toepassing voor voornoemde regeling. De regeling promotie- degradatie betaald voetbal voorziet immers thans niet meer in een regeling bij het komen te vervallen van de licentie van FC Twente.

Gevolgen

Nu de reglementen gelet op het voorgaande niet voorzien in de huidige situatie, is het de vraag welke gevolgen de KNVB aan het intrekken van de licentie van de KNVB mag verbinden. Het standpunt dat thans gehuldigd wordt dat de regeling promotie- degradatie betaald voetbal hierin voorziet, gaat echter niet op. Het lijkt voor de hand liggend dat hierover nog de nodige discussie zullen worden gevoerd.

Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op.

Mr. L. (Lars) Westhoff
advocaat


[1] http://www.knvb.nl/nieuws/betaald-voetbal/competitiezaken/18163/knvb-voorbereid-op-mogelijk-noodscenario-fc-twente