Kennisneming van algemene voorwaarden bij dienstverlening

Kort geleden heeft de Rechtbank Oost-Brabant weer een bijzondere uitspraak (ECLI:NL:RBOBR:2015:1538) gedaan voor ondernemers in de wereld van de Algemene Voorwaarden en de toepasselijkheid daarvan bij dienstverlening.

Bewijslast en vernietiging algemene voorwaarden

In dit vonnis had de Rechtbank ’s-Hertogenbosch een van de partijen (Quantaris) opgedragen te bewijzen dat haar algemene voorwaarden gemakkelijk toegankelijk waren via de website. Deze partij heeft aan deze bewijsopdracht proberen te voldoen door diverse stukken in het geding te brengen en getuigen te horen, waaruit zou blijken dat de algemene voorwaarden makkelijk toegankelijk waren en aanwezig waren op het moment van contracteren. Dit was voor Quantaris van belang nu uit de algemene voorwaarden een beperking van haar aansprakelijkheid blijkt. De wederpartij had een beroep gedaan op vernietiging van deze algemene voorwaarden in een poging de beperking van de aansprakelijkheid teniet te doen.

De Rechtbank oordeelde echter dat Quantaris niet geslaagd was het aan haar opgedragen bewijs te leveren en dus had zij aan de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Het beroep op vernietiging van de wederpartij slaagde vervolgens.

Hoewel het mij op het moment van schrijven van dit blog niet bekend is of een van de partijen in beroep is gegaan bij het Gerechtshof, is de les die geleerd kan worden uit dit vonnis in ieder geval helder.

Ondernemers, verklaar je algemene voorwaarden van toepassing en stel ze tijdig ter beschikking!

Het is voor een ondernemer dus van groot belang de algemene voorwaarden van toepassing te verklaren, maar ook aan de wederpartij ter beschikking te stellen. Op grond van de actuele wetgeving kan men dit, als dienstverrichter, digitaal doen en verwijzen naar de vindplaats op de website. Nu er inmiddels veel gecommuniceerd wordt via de e-mail, adviseren wij onze klanten dan ook altijd in de handtekening van de e-mail in heldere woorden te verwijzen naar de toepasselijkheid van de eigen algemene voorwaarden via een directe hyperlink, zodat deze gemakkelijk als .pdf te downloaden en te printen zijn en opgeslagen kunnen worden, mocht door de ondernemer per abuis zijn vergeten de algemene voorwaarden tijdig toe te sturen aan zijn counterpartij. Een enkele verwijzing naar een website maakt het voor een ontvangende partij soms nog steeds lastig de algemene voorwaarden te vinden. Los hiervan blijkt uit het vonnis dat in deze blog besproken is, hoe moeilijk het kan zijn om te bewijzen dat de algemene voorwaarden makkelijk toegankelijk zijn op een website en dus ook aanwezig waren op het moment van contracteren.

De les die hieruit is te trekken, is dat het belangrijk is en loont om de algemene voorwaarden van toepassing te verklaren, maar ook aan de ontvangende partij ter beschikking te stellen, door deze mee te sturen, dan wel als ‘second best’ via een (directe) hyperlink, zoals besproken.

Indien U hierover nog vragen hebt, kunt U contact met ons kantoor opnemen.

Mr Remco Wortel