Knuffelhond Boo: auteursrechtelijk beschermd?

Uiteraard kan het zeker zo zijn dat speelgoed auteursrechtelijk beschermd is. Waarom geldt dit niet voor knuffelhond Boo?

Op 13 oktober 2015 heeft de Voorzieningenrechter in Kort Geding van de Rechtbank Den Haag geoordeeld dat knuffelhond Boo niet auteursrechtelijk beschermd is, aangezien zijn trekken enerzijds een natuurgetrouwe weergave van de bestaande hond Boo betreffen en anderzijds voor pluchen dieren gebruikelijke uitvoeringsvormen zijn.

Wat was in het kort de casus? Eneco LLC heeft een pluchen knuffelhond ontwikkeld, die is gebaseerd op een bestaande dwergkeeshond: Boo. Dino Trading B.V. verkoopt een gelijke knuffelhond onder de naam: Pom. Enesco stelt dat Dino Trading haar auteursrechten schendt, waarbij zij stelt dat het ontwerp van knuffelhond Boo een bewerking is van het uiterlijk van de hond Boo, waarbij in die vertaalslag creatieve en oorspronkelijke keuzes zijn gemaakt.

Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat het werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes. Het HvJEU heeft de maatstaf geformuleerd dat het moet gaan om ‘een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk’.

De Voorzieningenrechter oordeelt in dit geval echter dat de afzonderlijke voorkomende elementen in knuffelhond Boo voortvloeien uit enerzijds de uiterlijke kenmerken van de bestaande hond Boo, die zo natuurgetrouw mogelijk zijn nagebootst, en anderzijds uit de (niet creatieve keuze) voor het materiaal, de gebruikelijke uitvoeringsvormen van pluchen knuffeldieren en de uit het oogpunt van het gebruiksdoel te stellen functionele eisen. Volgens de Voorzieningenrechter zijn deze kenmerken deels niet oorspronkelijk en deels zo banaal, dan wel zozeer functioneel bepaald, dat volgens de Voorzieningenrechter in de afzonderlijke elementen noch in de combinatie ervan, een persoonlijk stempel van de maker is te onderkennen. Knuffelhond Boo komt derhalve naar Nederlands recht niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking.

Indien U over het bovenstaande nog vragen heeft, dan kunt U uiteraard contact met ons kantoor opnemen.

Mevrouw Mr Gemmy van der Valk-van den Bosch
Advocaat