KNVB bevestigt falen systeem spelersmakelaars met introductie keurmerk

Op 5 december 2017 introduceert de KNVB haar idee om intermediair en organisaties die intermediairsdiensten aanbieden te voorzien van een keurmerk. De reden hiervoor, aldus de KNVB, is het bewaken en stimuleren van de kwaliteit van dienstverlening door intermediairs aan spelers.

Players agent licentie
Enige tijd terug (april 2015) heeft de FIFA haar regelgeving drastisch veranderd. Van een min of meer beschermde beroepsgroep waarvoor een licentie kon worden behaald, na het met succes afronden van een examen, werd overgestapt naar het vrijgeven van het beroep. De reden hiervoor was gelegen in het feit, althans zo werd gesteld, dat een licentiesysteem zoals dat bestond niet werkte en in de praktijk veelvuldig gebruik werd gemaakt van niet-gelicentieerde makelaars.

Regulation on working with intermediaries
Om reden van het voorgaande werd door de FIFA in de ‘Regulation on working with intermediaries’ afgestapt van het licentiesysteem. Vanaf medio 2015 kon iedereen toetreden en bestond de internationale regelgeving uit niets meer dan een set minimale regels waaraan bonden moesten voldoen. Daaronder niet langer enige eis die werd gesteld aan de kennis of kwaliteit van dienstverlening van de intermediair.

Gevolgen nieuwe regelgeving
Het gevolg van de nieuwe regelgeving is dat ‘half Nederland’ een positie probeert te bemachtigen als intermediair. Bijna wekelijks krijgen ik en mijn kantoor verzoeken om te ondersteunen bij het opzetten de praktijk van toetredende intermediairs. Vaak moet goede bedoelingen doch ook niet zelden met de gedachte om snel te kunnen ‘cashen’. Met welke intentie er ook wordt begonnen aan het werk als intermediair, door het enorme aanbod aan diensten van spelersmakelaars, wordt de visie steeds meer gericht op de korte termijn en gaat dit ten koste van een goede advisering van hun opdrachtgevers (de voetballers). Dit gebeurt met name in de groep met voetballers tot de middenmoot eredivisie.

Alsnog een kwaliteitssysteem
De KNVB heeft in een eerder stadium al aangegeven een voorstander te zijn van enige kwaliteitscontrole. De noodzaak is, gelet op de ontwikkelingen zoals hiervoor beschreven, evident. De eisen die worden gesteld zijn als volgt:

  • Educatie: Intermediairs moeten minstens één kennisbijeenkomst per jaar bijwonen;
  • Verzekering: Iedere intermediair moet in het bezit zijn van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
  • Juridische ondersteuning: Organisaties moeten zorgen voor juridische ondersteuning aan de aangesloten intermediairs. Uitgangspunt is dat er met juridisch getoetste contracten wordt gewerkt;
  • Gedragscode: Organisaties moeten gedragsnormen opstellen voor de aangesloten intermediairs. De KNVB heeft hiervoor een standaardgedragscode opgesteld.

Op het voldoen aan voornoemde eisen wordt gecontroleerd door een commissie.

Niet meer dan een eerste stap
Met deze ontwikkeling wordt een eerste stap gezet. Ik ben echter van mening dat deze stap uitsluitend zal worden gezet door de kantoren en intermediairs die hun zaken al goed op orde hebben. De rest van de intermediairs zal hun werk voortzetten zoals zij immer heeft gedaan. Uiteindelijk zal het gevolg van dit keurmerk beperkt zijn. Daarnaast zijn de kwaliteitseisen vaag, algemeen en vrijblijvend, waardoor de prikkel minimaal zal zijn om de dienstverlening werkelijk een kwaliteitsimpuls te geven. Laten we zeggen: een eerste stap, waarop nog een flink aantal stappen moeten volgen.

Contact
Ons kantoor staat diverse makelaarskantoren bij. Daarbij maken wij een sterke selectie in voor wie wij willen werken. Vragen of opmerkingen over het voorgaande? Neem dan gerust contact met ons op.

Mr Lars Westhoff
Advocaat

KNVB bevestigt falen systeem spelersmakelaars met introductie keurmerk