Licentiecommissie KNVB zoekt de grenzen op; of gaat zij er over heen?

Zoals reeds in een eerdere blog aangegeven, geeft de Licentiecommissie te kennen dat zij met haar besluit om een licentie toe te kennen aan FC Twente de randen van het Licentiereglement heeft opgezocht. De Licentiecommissie stelt, door een redelijke toepassing van artikel 7 van het Licentiereglement, dat FC Twente, door het voldoen aan in het Decemberbesluit gestelde voorwaarden, recht heeft op deelname aan het betaald voetbal. In deze blog stellen wij ons de vraag of de Licentiecommissie de grenzen wellicht heeft overschreden.

Licentie

Indien een club voldoet aan de eisen die krachtens het Licentiereglement aan een licentiehouder worden gesteld, verstrekt de Licentiecommissie een licentie aan de aanvrager. De licentie wordt op basis van een aanvraag verleend (artikel 7 Licentiereglement). Deze aanvraag dient uiterlijk op 1 mei te worden ingediend. De licentie kan krachtens de reglementen enkel worden aangevraagd door een rechtspersoon, die op grond van sportieve gronden het recht heeft om te promoveren vanuit de sectie amateurvoetbal naar de sectie betaald voetbal.

Aanvraag

Gesteld dat FC Twente, zoals zij zelf aangeeft, niet op de hoogte was van het intrekken van de licentie, heeft FC Twente niet vóór 1 mei een aanvraag voor een licentie betaald voetbal ingediend. Zij beschikte immers nog over een licentie. Daarbij komt dat licenties in beginsel voor onbepaalde tijd worden verleend en derhalve geen sprake is van een aanvraag van een verlenging van de licentie waaraan de beslissing kan worden opgehangen.

Sportieve gronden

Daarnaast, ook al zou FC Twente een licentie hebben aangevraagd, blijft de eis staan dat de aanvrager op sportieve gronden recht heeft op toegang tot het betaald voetbal vanuit het amateurvoetbal. De reglementen voorzien niet in een instroom van clubs vanuit een andere positie dan als amateurclub. Nu FC Twente niet op basis van deze sportieve gronden recht heeft op een licentie betaald voetbal, kan de licentiecommissie ook niet op basis van het licentiereglement een licentie verlenen aan FC Twente voor het betaald voetbal.

Gelet op het voorgaande had FC Twente derhalve uitsluitend een licentie kunnen worden verleend voor het amateurvoetbal en heeft mogelijk een amateurclub de gelegenheid een licentie betaald voetbal aan te vragen.

Beroep

Een beroep van FC Twente tegen het (uiteindelijke) besluit van de Licentiecommissie kan derhalve tot gevolg hebben dat de Beroepscommissie van oordeel is, dat zoals voornoemd aan FC Twente geen betaald voetbal licentie kan worden verleend.

Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op.

Mr L. Westhoff
Advocaat