Licenties spelersmakelaars afgeschaft

Op woensdag 1 april 2015 zijn alle licenties van zaakwaarnemers komen te vervallen. Het reglement dat de licenties verplicht stelde en reguleerde is opgeheven. In plaats daarvan heeft de FIFA een kader opgesteld, waaraan de regels van nationale bonden moeten voldoen.

Op woensdag 1 april 2015 zijn alle licenties van zaakwaarnemers komen te vervallen. Het reglement dat de licenties verplicht stelde en reguleerde is opgeheven. In plaats daarvan heeft de FIFA een kader opgesteld, waaraan de regels van nationale bonden moeten voldoen.

Nieuwe regels KNVB: Reglement Intermediair

De KNVB heeft in het Reglement Intermediair regels gesteld aan het handelen van de intermediairs in Nederland. Iedere intermediair is ten behoeve van zijn registratie verplicht bij de KNVB in te dienen:

  • een zogenaamde “intermediairsverklaring”;
  • een kopie van een geldig ID-bewijs;
  • en een originele Verklaring Omtrent het Gedrag.

De registratie is één jaar geldig.

Reglementen en rechtspraak

Krachtens deze registratie zijn de intermediairs gehouden aan de statuten, reglementen en besluiten van de KNVB en tevens onderworpen aan de regels omtrent het tuchtrecht en arbitrage. Daarbij is de KNVB thans nog bezig met de ontwikkeling van een certificeringsysteem.

Vertegenwoordigingsovereenkomst

Daarbij zijn de speler/club en de intermediair nu verplicht een schriftelijke vertegenwoordigingsovereenkomst aan te gaan. Deze overeenkomst moet als bijlage bij iedere overeengekomen spelersovereenkomst worden overgelegd (tenzij er geen intermediair betrokken was).

Internationale transfers

Nu iedere bond de bevoegdheid heeft zelfstandig regels te formuleren, met in achtneming van de minimale regels, ligt het voor de hand dat de benodigde deskundigheid en ervaring in internationale transfers aanzienlijk zal toenemen. Men dient immers op de hoogte te zijn van de lokale regels. Ons kantoor heeft al deze regels reeds in kaart gebracht.

Gevolgen

Over de gevolgen van deze wijzigingen is reeds veel gezegd en zal nog het nodige worden gezegd (ook door ons). Wat we ook van de regels vinden, we hebben het nieuwe speelveld reeds uitvoerig voor U bestudeerd, zodat U ook nu verzekerd bent van de beste begeleiding. Mocht U meer informatie wensen over de nieuwe regels ter zake intermediair, of begeleiding wensen bij een transfer, wij staan voor U klaar.

Lars Westhoff
Sectie Sport en Recht