Niets meer gehoord van een schuldeiser, heeft hij nog rechten?

Wat als uw schuldeiser een vordering heeft op U, echter nooit meer een sommatie stuurt? Vervolgens hoort U weer iets na anderhalf jaar, moet U dan nog betalen?

Indien U de vordering erkent, kunt U stellen dat de schuldeiser zijn recht om te kunnen incasseren heeft verwerkt, door zo lang stil te zitten en niets te doen. De vraag is echter of dit verweer in rechte standhoudt.

Op basis van vaste jurisprudentie van de Hoge Raad is enkel stilzitten niet voldoende om aan te nemen dat er sprake is van rechtsverwerking. De Hoge Raad heeft vastgesteld dat voor rechtsverwerking vereist is, dat bijzondere omstandigheden aanwezig zijn als gevolg waarvan ofwel de ene partij bij de andere partij het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat hij zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, ofwel de positie van de andere partij onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard indien de aanspraak alsnog geldend gemaakt zou worden (HR 24 april 1998, NJ 1998, 621).

Oftewel, het enkel verstrijken van tijd is (vaak) niet voldoende. U dient te onderbouwen dat of a) U er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de schuldeiser nimmer meer betaling zou vorderen, dan wel b) doordat de schuldeiser U na anderhalf jaar pas weer benadert, U onredelijk wordt benadeeld.

Mocht U vragen hebben over het bovenstaande, neemt U gerust contact met ons op.

Mevrouw Mr Gemmy van der Valk-van den Bosch
Advocaat