Nieuwe regels in 2016: verbod verstrekken gratis plastic tassen

Per 1 januari 2016 mogen geen gratis plastic tassen meer worden verstrekt. Reden hiervoor is het ontlasten van het milieu door het terugdringen van het gebruik van plastic waartoe de overheid was gehouden op grond van een Europese Richtlijn. Op het oog lijkt dit geen bijzonder ingewikkelde verandering, doch er zijn diverse haken en ogen, maar zeker ook kansen om rekening mee te houden. Om uw bedrijfsvoering optimaal af te stemmen op deze verandering, zetten wij daarom hierna de regels uiteen.

Verbod plastic tassen
Indien U als ondernemer plastic tassen meegeeft aan uw klanten, dan dient U daar vanaf 1 januari 2016 een bedrag voor in rekening te brengen. De hoogte van het bedrag dat U bij uw klant in rekening brengt, wordt U niet opgelegd door de overheid. De overheid heeft € 0,25 als richtbedrag afgegeven. Er geldt een btw-heffing voor de verkoop van de plastic tas.

Geldt het verbod in alle gevallen?
Het verbod geldt niet in geval het beschermen van etenswaren of tegengaan van voedselverspilling. In de eerste situatie moet U denken aan de situatie dat etenswaar moet worden beschermd tegen vervuiling of besmetting van ziekteverwekkers of indien levensmiddelen zonder plastic tas ongeschikt raken voor consumptie.1 Bijvoorbeeld bij rauw vlees, vis of gevogelte uit niet gesloten verpakken. Daarnaast mag een plastic tas kosteloos worden meegegeven om verspillen tegen te gaan zoals bij losse broodjes of appels. Indien voedingsmiddelen reeds verpakt zijn of voornoemde uitzonderingssituaties niet van toepassing zijn dan mag U geen gratis plastic tas meegeven, hetgeen ondanks de veranderde regels nog veelvuldig gebeurt. 

Andere grondstof
U kunt ervoor kiezen om tassen te verstrekken die van een andere grondstof zijn gemaakt dan van plastic om het voorgaande te omzeilen. Zo kunt U ervoor kiezen onder andere papieren, stoffen of jute tassen te verstrekken. Reden hiervoor is dat deze tassen minder belastend zouden zijn voor het milieu. Let wel, een papieren of jute tas met plastic coating of voering valt tevens onder het verbod.

Handhaving
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op naleving van dit verbod en zal door middel van een meldpunt tevens consumenten bewegen melding te maken van het niet naleven van voormelde regels. De ILT heeft aangekondigd in het begin nog niet strikt te handhaven. Het is echter zaak om uw bedrijfsvoering zo snel mogelijk in overeenstemming te brengen met deze regels, nu U anders geconfronteerd kunt worden met een dwangsom, bestuurlijke boetes en/of andere handhavingsinstrumenten.

Contact
Indien U zeker wilt zijn dat uw bedrijfsvoering in overeenstemming is met de toepasselijke regels, of wilt nagaan of bepaalde acties of campagnes met plastic tassen toegestaan zijn, schroom dan niet om deze vraag aan ons voor te leggen.

 

Mr L. Westhoff
Juridisch adviseur                                         

__________________

1 De uitzondering geldt tevens voor taxfree gekochte vloeistoffen.