Onderhandse verkoop pand niet toegestaan

Indien een schuldenaar zijn schulden niet meer kan betalen of niet voldoet aan zijn verplichtingen, dan kan de schuldeiser zekerheden kunnen uitwinnen. Vaak hebben ondernemers en particulieren hun onroerend goed (woning/bedrijfspand/et cetera) als zekerheid gesteld. Banken gaan dan ook regelmatig over tot verkoop van het onroerend goed. Dit kan zowel via een openbare veiling, dan wel indien er voor de veiling al biedingen zijn gedaan, via een onderhandse verkoop. Indien de bank de onroerende zaak onderhands wil verkopen, zal zij daartoe de toestemming van de rechter moeten krijgen.

Onlangs (15 maart 2017) heeft de voorzieningenrechter in Limburg (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:2442) deze toestemming niet verleend. Uitgangspunt is dat de rechter de toestemming niet verleend indien aangenomen moet worden dat bij een openbare veiling een hogere opbrengst kan worden behaald dan bij de onderhandse verkoop. In deze kwestie werd duidelijk dat er nog drie andere potentiele kopers waren die een hoger bod wilden uitbrengen dan het bod dat de bank reeds had aanvaard. Echter, slechts een van die drie potentiele kopers mocht dit doen op zitting, de andere twee kunnen/mogen dat niet op grond van de wet. Deze voorzieningenrechter ziet het als zijn taak er voor te waken dat bij het geven van toestemming voor een onderhandse verkoop de schuldenaar niet wordt benadeeld. Dit is naar het oordeel van de rechter het geval indien niet de maximaal haalbare opbrengst wordt gerealiseerd. Daarvan lijkt sprake omdat drie partijen een hoger bod wensen uit te brengen.

De voorzieningenrechter gaf de bank nog de mogelijkheid om opnieuw in onderhandeling te gaan en de procedure aan te houden. Dit wenste de bank niet. Het gevolg was dat de rechter geen toestemming heeft verleend voor de onderhandse verkoop, maar een datum heeft bepaald waarop de openbare veiling zal plaatsvinden. Dit heeft tot gevolg dat de potentiele kopers aldaar hun biedingen kunnen doen.

Een vaak gehoorde kreet is: het huis/pand staat onder water en dus heeft het geen zin/ is er geen belang. Integendeel: ook in geval van verkoop van een woning de behaalde opbrengst niet alle schulden dekt, is het van belang verweer te voeren. Hiermee kan namelijk ook een restschuld worden beperkt.

Indien uw een nadere toelichting wenst of vragen heeft met betrekking tot executietrajecten c.q. veilingen en/of onderhandse verkoop, kunt U contact met mij opnemen.
 

Mevrouw Mr Nathalie van Beurden
Advocaat