Handhaving door kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit heeft bij de overtreding van de Wet op de kansspelen de beschikking over bestuurlijke handhavingsinstrumenten. De Kansspelautoriteit handhaaft overtredingen van de Wet op de kansspelen in eerste instantie bestuurlijk. In uitzonderlijke gevallen kan de Kansspelautoriteit het Openbaar Ministerie verzoeken strafrechtelijk op te treden.

Op grond van de Wet op de kansspelen kan de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit bij een overtreding een bestuurlijke boete opleggen van maximaal €780.000,- of, indien dat meer is, 10% van de omzet in het boekjaar voorafgaand aan de beschikking. Ook heeft de raad van bestuur de mogelijkheid om een last onder bestuursdwang (sluiting) of dwangsom op te leggen.