Promotionele Kansspelen

Dagelijks worden we ermee geconfronteerd: prijsvragen, sms-acties en telefoonspelletjes. Dit zijn voorbeelden van promotionele acties van bedrijven teneinde hun onderneming, product of dienst onder de aandacht van het publiek te brengen. Het aanbieden van promotionele acties is aan strenge regels gebonden.

Gedragscode Promotionele Kansspelen

Volgens de Wet op de kansspelen is het verboden om kansspelen aan te bieden, tenzij daarvoor een vergunning is verleend. Dit verbod geldt ook voor promotionele kansspelen. Zowel online als offline. Maar om bedrijven in staat te stellen op kleine schaal prijsvragen te organiseren ter promotie van hun product of organisatie is het sinds 1 januari 2006 toegestaan promotionele kansspelen te houden. Een voorwaarde is dat daarbij de Gedragscode Promotionele Kansspelen wordt nageleefd.

Het uitgangspunt is dat promotionele kansspelen verboden zijn tenzij zij voldoen aan de voorwaarden die in de gedragscode zijn uitgewerkt.

Samenvattend bevat de gedragscode de volgende regels:

  • een spel mag uitsluitend ter promotie van een product, dienst of organisatie dienen;
  • een spel mag per product, dienst of onderneming maximaal één keer per jaar worden aangeboden, dient tijdelijk van aard te zijn en mag maximaal dertien trekkingen bevatten;
  • van iedere deelnemer mag niet meer dan € 0,45 aan communicatiekosten worden gevraagd;
  • het totale prijzenpakket mag per promotioneel kansspel niet meer dan € 100.000 per jaar bedragen;
  • de organisator moet als voorwaarde stellen dat minderjarigen onder de 16 jaar alleen met toestemming van hun ouder/verzorger aan het kansspel mogen deelnemen;
  • de aanbieder van een promotioneel kansspel moet algemene voorwaarden opstellen en deze kenbaar maken aan de deelnemer.

Klein promotioneel kansspel

Het is ook mogelijk zogenaamde “kleine” promotionele kansspelen te organiseren. De regels voor kleine promotionele kansspelen zijn soepeler dan die voor ‘gewone’ promotionele kansspelen. Er is sprake van een klein promotioneel kansspel indien de totale waarde van de prijzenpot ten hoogste € 4.500,00 bedraagt. Kleine promotionele kansspelen zijn in beginsel niet in aantal beperkt ook bent U niet verplicht om algemene voorwaarden, de zogenaamde spelvoorwaarden op te stellen.

Heeft U vragen of wilt U ondersteuning bij het organiseren van een promotioneel kansspel zoals het opstellen van spelvoorwaarden? Onze brancheteam staat klaar om U van de juiste informatie te voorzien.