Spelvoorwaarden

Voor promotionele kansspelen, met uitzondering van de kleine promotionele kansspelen, is het verplicht om spelvoorwaarden op te stellen, ook wel actievoorwaarden genoemd. Hierin legt U feitelijk de spelregels vast waaronder het promotioneel kansspel wordt aangeboden. Het is aan te raden om deze altijd op te stellen en op een juiste manier te gebruiken.

Actievoorwaarden promotionele kansspelen

Wat dient U in ieder geval te regelen in de actievoorwaarden:

a. de naam en het adres van de aanbieder;

b. de naam van het te promoten product, de dienst of organisatie;

c. de termijn waarbinnen deelname aan het promotionele kansspel mogelijk is;

d. de wijze waarop de deelnemer kan deelnemen;

e. de hoogte van de eventuele communicatiekosten, met een maximum van 0,45 euro per deelname;

f. het aantal te winnen prijzen of premies en een beschrijving daarvan en de waarde daarvan;

g. de wijze waarop winnaars worden aangewezen en het aantal trekkingen;

h. de wijze van bekendmaking van de winnaar(s);

i. de datum van trekking en uitreiking van prijzen of premies;

j. de vermelding dat bij een deelname aan het promotionele kansspel door een minderjarige tot 16 jaar de toestemming van een ouder noodzakelijk is;

k. de wijze van inhouding of aangifte van eventuele kansspelbelasting;

l. de wijze waarop de algemene spelvoorwaarden en eventuele andere informatie betreffende het promotionele kansspel verkrijgbaar zijn;

m. de wijze waarop klachten over het promotionele kansspel kunnen worden ingediend en de daarbij te volgen procedure; en

n. de vermelding dat de aanbieder in overeenstemming met deze gedragscode handelt.

Opstellen spelvoorwaarden

Het opstellen van de spelvoorwaarden is van belang omdat U hiermee feitelijk de regels vastlegt van het promotioneel kansspel dat U organiseert. Hoe beter U hierover nadenkt, des te kleiner is de kans dat achteraf conflicten ontstaan bij de deelname aan het promotioneel kansspel. Wenst U ondersteuning bij de organisatie van uw promotioneel kansspel of wil U spelvoorwaarden op laten stellen? Neem dan contact op met ons brancheteam kansspelen, zij zorgen voor de ondersteuning die U nodig hebt.